Dit seizoen pompen we nieuwe energie in dit initiatief op dinsdagavond.  

Lize Lepoutre, gediplomeerd Multimove begeleidster zal 20 lesjes geven tussen 17-18u.

 

We verwelkomen graag jonge sportievelingen vanaf 3e kleuter tot en met 2e leerjaar. (uitzonderlijk 2e kleuter)

 

WANNEER:                                      dinsdagavond van 17-18u

LOCATIE:                                          sporthal Ogierlande Gits

START:                                              11 september 2018 (2018 = 10 lessen / 2019 = 10 lessen)

KOSTPRIJS voor 20 lessen:     80€

Data Multimove momenten 2018                              Data Multimove momenten 2019

September            11-18-25                                               Februari               5-12-19-26

Oktober                  2-9-16-23                                             Maart                    12-19-26

November             6-13-20                                                 April                       2-23-30

**LET OP: in november en februari starten de lessen om 16u45 en eindigen om 17u45 !!!

 

Wat is Multimove? – check ook hier

Multimove biedt kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen.

De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

 

Omdat badminton op heel jonge leeftijd niet altijd evident is willen we via Multimove een basis leggen aan vaardigheden die iets later heel goed van pas komen tijdens de badmintontraining.

 

Vanaf 1e à 2e leerjaar is het mogelijk om de Multimove lessen te combineren met een badmintontraining op vrijdag van zodra dit sportief een meerwaarde is voor uw kind. (zonder meerprijs)